Doors: 12:00 am

Polish stand-up comedy with: Abelard Giza, Kacper Ruciński, Kasia Piasecka, Rafał Rutkowski, Łukasz Lodkowski, Rafał Pacześ, Jacek Stramik